Langen Linden Erfgoed

#GemeenteBoxtel, Wakker worden! Waar kunnen lokale ondernemers zich melden? Archeologisch natuurmonument in gevaar. Kansen voor locale economie blijven liggen.

B.M.R. Heijligers
5 min readFeb 3, 2021
Paalhut architectuur voorspelt de toekomst! Photo by Dave Hoefler on Unsplash

Paalhut-architectuur voorspelt de toekomst — Archeoloog Mathijs Sonneveld lust er pap van.

Op de Bosscheweg in Boxtel voltrekt zich met spoed een gemiste kans voor natuur-historisch Boxtel en ondernemers met gevoel voor een gezamenlijk balang. Onder het motto van “Wonen in het Groen” wordt door bouwbedrijf Dura Vermeer uit Rotterdam een project “Langen Linden”

Een geweldige kans natuurlijk voor het scheppen van woongelegenheid en arbeid voor de lokale constructie bedrijven.

Een gemiste kans voor het Natuur-Historisch Erfgoed en archeologische relevantie van deze unieke en onvervangbare locatie.

Waarom reden tot snelle actie van burgers, gemeente en lokale ondernemers?

  1. Van de honderden bomen, waaronder enkele exotische soorten, worden slechts 4 behouden.
  2. Onder grond zijn de resten gevonden van laat-ijzertijd woningen (circa 2000 jaar oud)
Mathijs Sonneveld van archeologisch onderzoeks bureau www.transect.nl in actie

Dit alles moet plaatsmaken voor een nieuwbouw wijk:

De visie voor wonen in het groen van dura vermeer.

3D weergave bomen

https://streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart/?mq=150308.71;401519.38;150423.16;401705.86&msrs=EPSG:28992&pcid=boxtel-20201221@5D751RB9&pcq=150510.41530453425;401506.279036763;112.00486724050992&pcparams=150408.4247247661;401557.9648407603;-27.569372233602138

Nu is er natuurlijk niets mis mee dat Dura Vermeer graag de kosten voor grond met woningbouw economisch rendabel maakt.

Zijn er echter op de lange termijn niet andere intitiatieven denkbaar, die economisch, historisch en cultureel ook voor Dura Vermeer interessanter zijn?

Zeker met het oog dat op nog geen 200 meter afstand het schitterende Oertijd museum ligt:

https://www.oertijdmuseum.nl

Waar kunnen wij met onze ideeen en talenten terecht, Gemeente Boxtel?

Een museum met de vondsten uit de lokale grond, zegt de een.

Een virtuele realiteit expositie hoe de lokale paalwoningen van 2000 jaar geleden ons waardevolle inzichten geven hoe reizende adviseurs voor een culturele evolutie zorgden, zegt de ander

Welke ondernemers en organisaties zouden ‘s met elkaar mogen praten?

Visie voor de toekomst:

Hoe zou een virtueel museum op de langen linden eruit kunnen zien?

Waarom is deze locatie niet alleen natuurhistorisch en archeologisch interessant?

Culturele evolutie met behulp van moderne technologie

Culturele evolutie beschrijft de ontwikkeling van plaatselijke normen, waarden en kennis. Over de eeuwen heen hebben paalhut woningen een afdruk in de grond achtergelaten hoe kennis van woningsbouw en culturele prioriteiten zich over de nederlandse grond in ruimte en tijd versprijden.

Met moderne computer analyses kunnen nuttige inzichten verworven worden hoe een maatschappij door externe invloeden zich aanpast. of niet.

Waarom is dat interessant voor ons nu? Daar waar technologische evolutie in de ijzertijd in stappen van honderden jaren te tellen was, is deze tegenwoordig in jaren te tellen. De achterliggende menselijke mechanismen zijn echter het zelfde gebleven. Willen we beter begrijpen hoe en waarom nieuwe normen en waarden (zoals regels rond Coronabeleid) acceptatie vinden, mogen we op zoek naar het verleden.

Schoolboek van mijn vader.

<#PenroseTile> <#GameOfLife> Kennis voor NU.

#WeAreTheFuture

--

--

B.M.R. Heijligers

Cosmologist gone #Rogue. Embodiment coach for the technologically gifted. Voor Nederland: Drs. B. — Sterrenkundige en #WetenschapsFilosoof.