The World is your #Orange ❤ #DeStichting

Eliza Heijligers, mijn dochter, is jarig!

❤ Stichting — De Stichting feliciteert jou met je 21e verjaardag ❤

Anno 2002

Zondag 21-02-2021 wordt je 21 jaar oud.

Beste Lezer,

Ter gelegenheid van jouw 21e verjaardag is deze week #DeStichting opgericht. Een Goede DoelenStichting die als missie heeft om mensen in onze gezamenlijke belangen bij elkaar te brengen en daarmee andere goede doelen te steunen.

Daarom roep ik een ieder op die dit leest 5,15 of 50 euro te doneren aan een van de volgende goede doelen :

Stichting — `Het vergeten kind‘

Het Vergeten Kind | Ieder kind een veilig en liefdevol thuis

Stichting — ’Hulphond Nederland’

Hulphond Nederland

#ErIsErEenJarig

Of natuurlijk gewoon voor jouw verjaardag.

De Stichting werkt samen!

Jullie kunnen dit doen via de volgende link onder vermelding van je email adres en een of meerdere van de volgende codes:

  1. #HetVergetenKind
  2. #HulpHondNederland
  3. #ErIsErEenJarig

Dan doen wij de rest!

Maak je bijdrage over op rekening NL59 BUNQ 2056 6511 06 tnv Nova Sense

of gebruik een de volgende handige links:

Your friend is sending a request through bunq.me!

<Deze links doen het vanaf maandag>

#DeStichting | Petje af

#ErIsErEenJarig #Eliza | Petje af

</Maandag>

Onze toekomst dankt jullie!

Namens het bestuur van De Stichting.

Bjorn Heijligers — Voorzitter

Miriam Van Groen — Secretaris

Maarten Nooter — Penningmeester

P.S. #SharingIsCaring

Share on Twitter

Bjorn Heijligers on Twitter: “Today is Eliza Heijligers 21st birthday. This week #DeStichting was founded. A charity to help people help themselves by paying their gifts forward. Please make Eliza’s birthday present work for you and donate 5, 15 or 50 euro today! https://t.co/76n4At9uPc https://t.co/qqzn21s5t2" / Twitter

Share on Instagram

https://www.instagram.com/p/CLjmjdGJFrU/?utm_source=ig_web_copy_link

Share on Facebook

(10) Facebook

Onze Missie:

#DeStichting werkt samen

Missie: Financieel, Technologische en Sociale middelen ter beschikking stellen aan ondernemers en burgers voor gezamenlijke belangen en goede doelen

Middel:

#FinTech4TheMasses

Eerste Stap

https://www.hetvergetenkind.nl

Combinaties maken sterk!

Het Vergeten Kind | Ieder kind een veilig en liefdevol thuis

Het Ondernemersbelang — De beste click tussen ondernemers!

Stichting DierenLot voor een beter bestaan voor dieren

#HetSpel (mn.co)

Voor meer kado ideen stuur een email naar idee@destichting.eu

--

--

Cosmologist gone #Rogue. Embodiment coach for the technologically gifted. Voor Nederland: Drs. B. — Sterrenkundige en #WetenschapsFilosoof.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B.M.R. Heijligers

Cosmologist gone #Rogue. Embodiment coach for the technologically gifted. Voor Nederland: Drs. B. — Sterrenkundige en #WetenschapsFilosoof.